نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

1 – Lap Tap جزء کدام دسته از  کامپیوترها  محسوب می شود؟

الف) Super Computer         ب)Main Frame 

ج) Micro Computer              د) Mini Computer

2-هدف از پردازش داده ها  دريافت …………. وتبديل آنها به ……. است؟

الف) اطلاعات مفيد، داده                  ب) اطلاعات ، دستورالعملها    ج) داده ها ، اطلاعات مفيد                  د) داده ها ، واحد خروجي

3- Ram يك حافظه ………. است؟

الف) جانبي                    ب) دائمي              ج) موقت                د) تنها ماندني

4-پردازش اطلاعات در كدام يك از واحدهاي زير در كامپيوتر صورت مي گيرد؟

الف) ALU          ب) واحدكنترل(CU)         ج) RAM                د) ROM

5-ظرفيت كدام حافظه از بقيه حافظه ها بيشتر است ؟

          الف)Ram                 ب)Hard            ج)Floppy                  د)Cd

6-كارتي كه براي اتصال به مانیتور بكار ميرود؟

          الف)شبكه             ب)مودم                          ج)صدا                         د)گرافيك

7-كدام حافظه زير جزء حافظه هاي مغناطيسي نيست؟

الف)Hard Disk                            ب) Floppy Disk            ج) Cd Rom            د) نوار مغناطيسي

8ـ هر نقطه روي صفحه را يك . مي‌نامند ؟

الف) نوع فسفر                               ب) پرتو الكتروني   ج) مولكول                 د) پيكسل

9-براي تايپ علائم بالايي در صفحه كليد از كدام كليد استفاده مي شود؟

الف) Shift                          ب)Ctrl                         ج)Alt                              د)Space

10-كدام يك از دستگاه هاي زير جهت انتقال تصاوير به كامپيوتر به كار مي رود؟

الف)اسكنر              ب)پلاتر                           ج)صفحه كليد                د)ماوس

11-واحد سرعت ريز پردازنده چيست؟

          الف)نانوثانيه                   ب)مگابايت            ج)مگاهرتز                  د)بيت در ثانيه

12-كداميك از حافظه هاي زير از جنس IC است؟

          الف)Dvd  ب)Ram ج)Harddiskد)Floppy

13-كداميك از حافظه هاي زير جانبي هستند؟

          الف)Rom   ب)Cd  ج)Ram  د)Cache 

14-بهترين نوع چاپگر از نظر سرعت و كيفيت كدام است؟

          الف)ماتريس نقطه اي        ب)ليزري             ج)جوهر افشان             د)حرارتي

15- شبكه اي كه محدود به يك شهریا استان باشد……… نام دارد؟

الف)Lan            ب)Wan             ج)Man               د)Interanet

16-هر كيلو بايت معادل چند بايت است؟

الف) 512 بايت           ب) 8 بايت              ج) 1024 بايت            د) 1000 بايت

17-مهمترين نرم افزار روی هر سيستم که وظيفه مديريت و کنترل و ايجاد ارتباط بين نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم             ب)Cpu          ج)زبان برنامه نويسی            د)سيستم عامل

18-CPU به واحد ......... اطلاق مي شود.

الف)پردازشگر مركزي             ب)كنترل          ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

19-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

الف)فناوری ارتباطات و اطلاعات        ب)فناوری اطلاعات

ج)فناوری کامپیوتر                         د)ارتباطات مخابرات

20-کدام گزینه جز حافظه اصلی است؟

الف)Harddisk               ب)Dvd-Rom          ج)Cd-Rom   د)Rom

21-واحد کنترل قسمتی است از.....................

الف)واحد ورودی      ب)واحد خروجی          ج)حافظه         د)واحد پردازش مرکزی

22-هر گيگا بايت ………. است؟

الف) 210 بايت         ب) 210 كيلو بايت         ج)210 مگا بايت              د)210 كلمه

23- در مهارت های هفتگانه Icdl کدام نرم افزار به عنوان ((بانک اطلاعاتی)) تدریس می شود؟

الف)MS_WORD ب)Outlook Express   ج)MS_EXCEL   د)MS-Access

24-براي تايپ متن و يا ويرايش آن از نرم افزار هاي …… استفاده مي شود.

الف) صفحات گسترده   ب) زبان هاي برنامه نويسي    ج)  واژه پرداز ها     د) مديريت پايگاه داده ها

25- برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟

          الف)چاپگر                   ب) اسکنر               ج) رسام                    د) پلاتر

26- کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟

          الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد .

          ب) برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد .

          ج) جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد .

          د) اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .

27- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد ؟

          الف) کارت گرافیکی        ب) نوع مانیتور            ج) CPU                   د) الف و ب

28- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند(درکامپیوترLaptop

           الف)Digitizer       ب)TouchPad        ج)Scanner       د)Touch Screen

29- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

          الف) 700 مگابایت         ب)5/4 گیگابایت         ج) 44/1 مگابایت         د) محدودیت ندارد

30- قلم نوري و موس چه دستگاههايي هستند؟

الف) خروجي- خروجي   ب) خروجي- ورودي   ج) ورودي- ورودي        د) ورودي- خروجي

31-انواع نرم افزار سيستمي شامل:

          الف) كاربردي-سيستم عامل-مترجم            ب)سيستم عامل-كمكي يا سودمند-مترجم       

ج)سيستم عامل-كمكي يا سودمند-كاربردي        د)كاربردي-واژه پرداز-مترجم

32- پوينده (اسكنر) و قلم نوري و رسام به ترتيب :

الف) دستگاه ورودي، دستگاه ورودي ودستگاه خروجي هستند.      

    ب) دستگاه خروجي، دستگاه ورودي ودستگاه خروجي هستند.

ج) دستگاه خروجي ، دستگاه ورودي ودستگاه ورودي هستند.           د) هرسه ورودي هستند.

33-حافظه اي كه بين  CPU و RAM  قرار مي گيرد وجهت بالا بردن سرعت انتقال اطلاعات بكار مي رود؟

الف) Cache                 ب) Register         ج) Rom           د) حافظه كمكي

=======================================================

1 – اطلاعات بعد از پردازش توسط CPU به کدام حافظه منتقل می شود ؟

الف) هارد دیسک      ب) RAM        ج) فلاپی دیسک            د)  CD-ROM

2- کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد

الف) WAN      ب)    MAN    ج) LAN          د) اینترانت

3- قلم نوري و موس چه دستگاههايي هستند؟

الف) خروجي- خروجي ب) خروجي- ورودي    ج) ورودي- ورودي              د) ورودي- خروجي

4- محتواي كدام يك از حافظه هاي زير با قطع جريان برق پاك مي شود؟

الف) ROM           ب) PROM       ج) RAM              د) EPROM 

5- يك برنامه به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد؟

الف) Rom       ب) Ram         ج) ديسك سخت             د) فلاپي ديسك 

6-هر كيلو بايت معادل چند بايت است؟

الف) 512 بايت      ب) 128 بايت        ج) 1024 بايت            د) 1000 بايت

7- به مجموعه 8 بيت مجاور هم كه يكي از علائم يا اعداد يا حروف را نمايش مي دهد……گفته مي شود؟

الف) File        ب)Word         ج) Byte              د) Bit

8-كدام گزينه كامپيوتر كيفي است؟

     الف)Pc                    ب)Notebook      ج)كامپيوتر Desktop        د) Main Frame

9-كوچكترين واحد اندازه گيري حافظه چيست؟

الف)بيت            ب)بايت             ج)Word    د)كيلو بايت

10-كداميك از گزينه هاي زير سخت افزار نيست؟

الف)حافظه     ب)IC           ج)قطعات الكترونيكي       د)سيستم عامل

11-كارتي كه براي اتصال به اينترنت بكار ميرود؟

     الف)شبكه           ب)مودم             ج)صدا                   د)گرافيك

12- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

      الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer

13-كدام زبان برنامه نويسي براي اجرا احتياج ترجمه ندارد.

الف) بيسيك         ب) زبان ماشين       ج)زبان اسمبلي            د) زبان Cobol

14ـ هر نقطه روي صفحه را يك . مي‌نامند ؟

الف) نوع فسفر       ب) پرتو الكتروني         ج) مولكول          د) پيكسل

15-براي تايپ علائم بالايي در صفحه كليد از كدام كليد استفاده مي شود؟

الف) Shift       ب)Ctrl               ج)Alt                د)Space

16-بهترين نوع چاپگر از نظر سرعت و كيفيت كدام است؟

     الف)ماتريس نقطه اي ب)ليزري            ج)جوهر افشان            د)حرارتي

17-كار واحد ALUيعني :

الف) ذخيره اطلاعات و انجام عمليات كنترلي لازم      ب) انجام عمليات محاسباتي  

 ج) انجام عمليات منطقي                       د) گزينه هاي ب وج

18- فرق حافظه ROM,RAMچيست؟

الف) RAM از نوع نيمه هادي و ROM از نوع مغناطيسي است.    

ب) ROM فقط خواندني است ولي RAMفقط نوشتني است .

ج) ROMفقط خواندني است ولي RAM خواندني ونوشتني است

             د) هيچكدام

 

18- رسام نوعي وسيله ............ است؟

الف)ورودي                       ب) خروجي        ج) الف و ب                        د) حافظه

19- كدام حافظه قابل پاك شدن نمي باشد؟

الف) Hard Disk         ب) Floppy Disk          ج)Cd Rom              د)نوار مغناطيسي

20-مهمترين نرم افزار هر سيستم ………………. نام دارد؟

الف) زبان برنامه نويسي     ب)مترجم          ج)مفسر                    د)سيستم عامل

21-كداميك از اجزاي زير فقط ورودي محسوب مي شوند؟

     الف)رسام             ب)پلاتر               ج)ماوس                     د)چاپگر

22-IT يعني:

الف)فناوري اطلاعات و ارتباطات               ب)فناوري اطلاعات           

ج)فناوري كامپيوتر                         د) ارتباطات مخابراتي

23-مهمترين نرم افزار روی هر سيستم که وظيفه مديريت و کنترل و ايجاد ارتباط بين نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم      ب)Cpu                 ج)زبان برنامه نويسی            د)سيستم عامل

24-کداميک در مورد ويروس درست است؟

الف)يک برنامه است          ب)جزء سخت افزار است  ج)قابليت تکثير دارد      د)حجيم آشکار و مستقل است

25-کداميک از دستگاههای زير فقط خروجی است؟

     الف)مانيتور          ب)اسکنر              ج)ديسکت              د)ماوس

26-كدام يك از دستگاه هاي زير جهت انتقال تصاوير به كامپيوتر به كار مي رود؟

الف)اسكنر            ب)پلاتر               ج)صفحه كليد                د)ماوس

27-CPU به واحد ......... اطلاق مي شود.

الف)پردازشگر مركزي   ب)كنترل               ج)محاسبه ومنطق              د)حافظه

28-سیستم عامل جزء کدام دسته از نرم افزارها می باشد؟

الف)کاربردی          ب)مترجم               ج)سیستمی             د)برنامه نویسی

29-واحد کنترل قسمتی است از.....................

الف)واحد ورودی       ب)واحد خروجی         ج)حافظه                    د)واحد پردازش مرکزیCPU

30-سخت افزار به............................. گفته می شود.

الف)فقط بدنه کامپیوتر                      ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

ج)فقط بورد های کامپیوتر                         د)فقط آی سی ها(ID) داخل بردهای کامپیوتر

31-براي انصراف از ادامه عمليات بايد كليد ………. از صفحه كليد را فشرد؟

الف)Esc          ب) Space         ج)Back Space           د)Caps Lock

32- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

      الف)Mainframe         ب) PC           ج) Laptop              د)Mini Computer         

 

33- کدامیک از دستگاههای زیر فقط ورودی می باشد ؟

الف)صفحه نمایشی لمسی   ب) هارد دیسک         ج) دیجیتایزر               د)مودم

34- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟

     الف)Digitizer      ب)TouchPad       ج)Scanner              د)Touch Screen

35- در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟

      الف)دهدهی       ب)هشتائی        ج) دودوئی            د)شانزده تائی

36- CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟

     الف) A               ب) Z            ج) بعد از آخرین حرف هارددیسک    د) بعد از آخرین حرف فلاپی دیسک

37- یک CD ROM چه ظرفیتی دارد ؟

     الف) 700 مگابایت           ب)5/4 مگابایت              ج) 44/1 مگابایت           د) محدودیت ندارد

38- کدامیک از گزینه های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟

     الف) DOS        ب) Windows       ج) Word               د) Unix

39-کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟

     الف) Word       ب) Excel         ج)Access               د) AutoCad

 40- برای کدامیک از نرم افزارهای زیر مجوز (  Licence ) صادر می شود ؟

     الف)نرم افزارهای مجاز ب)نرم افزارهای رایگان ج) نرم افزارهای تبلیغاتی        د) نرم افزارهای سیستمی

41- کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟

     الف) نرم افزارهای قفل شکسته                     ب) نرم افزارهای رایگان (Free Ware  )

     ج) نرم افزار اشتراکی (Share Ware)       د) نرم افزار کاربردی

42- کدامیک از گزینه های زیر از فوائد شبکه نمی باشد ؟

     الف) به اشتراک گذاشتن سخت افزار              ب) قابلیت اطمینان بالا

     ج ) به اشتراک گذاشتن نرم افزار               د) سرعت پردازش بالا

====================================================================

 

1-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزار و سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

  الف)برنامه مترجم              ب)Cpu               ج)زبان برنامه نویسی              د)سیستم عامل

3-ICT مخفف چه کلمه ای است؟

  الف)فناوری اطلاعات و ارتباطات    ب)فناوری اطلاعات ج)فناوری کامپیوتر      د)ارتباطات مخابرات

4-کدام گزینه جزء حافظه اصلی است؟

  الف)Harddisk             ب)Dvd-Rom               ج)Cd-Rom                  د)Rom

6-هر گیگابایت.................است؟

  الف)210 بایت           ب)210  کیلوبایت                  ج) 210مگابایت                د) 210کلمه

7-در مهارت های هفتگانهIcdl کدام نرم افزار به عنوان (بانک اطلاعاتی)تدریس می شود؟

  الف)MS-WORD     ب)Outlook Express  ج)MS_EXCEL    د)MS_Access

8-برای تابپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های .............استفاده می شود.

  الف)صفحات گسترده          ب)زبان های برنامه نویسی    ج)واژه پردارها                د)پلاتر

9-برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود؟

  الف)چاپگر            ب)اسکنر                ج)رسام                   د)پلاتر

10-کدامیک در مورد هاردیسک صحیح نمی باشد؟

  الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد.

  ب)برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد.

  ج)جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد.

  د)اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرد با قطع جریان برق از بین نمی رود.

11- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد؟

  الف)کارت گرافیکی ب)نوع مانیتور             ج)CPU                    د)الف و ب

12-کدامیک از دستگاهای زیر مثل ماوس عمل می کند(در کامپیوترLaptop

  الف) Digitizer ب)TouchPad             ج)Scanner                  د)Touch Screen

14-قلم نوری و ماوس چه دستگاههایی هستند؟

  الف)خروجی- خروجی         ب)خروجی- ورودی ج)ورودی- ورودی               د)ورودی- خروجی

 15-انواع نرم افزار سیستم شامل:

  الف)کاربردی- سیستم- مترجم                        ب)سیستم عامل- کمکی یا سودمند- مترجم

  ج)سیستم عامل- کمکی یا سودمند- کاربردی       د)کاربردی- واژه پرداز- مترجم

16-پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب:

  الف)دستگاه ورودی،دستگاه ورودی و دستگاه خروجی هستند.

  ب) دستگاه خروجی،دستگاه ورودی و دستگاه خروجی هستند.

  ج) دستگاه خروجی،دستگاه ورودی و دستگاه ورودی هستند.

  د)هر سه مورد هستند.

17-حافظه ای که بین CPUوRAM قرار می گیرد و جهت بالابردن سرعت انتقال اطلاعات بکار

 می رود؟

  الف)Cache     ب)Register          ج)Rom              د)حافظه کمکی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم مهر ۱۳۸۶ساعت 23:51  توسط اندیکلائی